Πάγκος κουζίνας Rea – – – Megab2b 16322099

43.49 
Πάγκος Κουζίνας Rea. Τοποθετήστε τον στην κουζίνα Natalia, Renia ή σε οποιαδήποτε άλλη κουζίνα. – Σε χρώμα μαρμάρου. Yλικό κατασκευής